Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> HOA SOAN

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85788
 03/13/2019HOA SOAN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
HOA SOAN

Mưa xun lất phất bay
Hoa soan tm rụng đầy
Một thời em thiếu nữ...
Anh hẹn h , thơ ngy ?

Ma xun về hm nay
Hoa soan ngt hương bay
Bng khung bao kỷ niệm...
Tnh yu bỗng vơi đầy ?

Em từng yu m say
Hoa soan ngy xưa ấy
Thng ba , ma lễ hội...
Nụ hn đầu , đắm say ?

Trăng thề ,sau đm my
Nhn anh , em trong tay
Bn gốc soan tnh tự...
Hoa soan vẫn rơi đầy ?

Hương xun thoảng đu đy
Mi hoa soan nng say
Một thời em thiếu nữ...
Anh hẹn h , m say ?

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network