Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> CHỈ C TNH YU

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85781
 03/09/2019CHỈ C TNH YU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CHỈ C TNH YU
Tặng những người phụ nữ VN
nhn ngy phụ nữ quốc tế 8-3

Cuộc sống ơi
ti mến yu người
Đ cho ti
hạnh phc
nụ cười
Cho dẫu
đắng cay
đời bo tố...
Một nửa
bn ti
thật tuyệt vời !

Với cả
tm hồn
tri tim ti
Chc chị
mừng em
bốn phương trời
Hạnh phc
thanh bnh
tương lai đẹp...
Thế giới
ha bnh
khắp mun nơi !

Xc động
tro dng
chc mọi người
Những người
phụ nữ
mến yu ơi
Hy sống
v yu
xy thế giới
Chỉ c
tnh yu
với nụ cười !

BẢO CHU


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network