Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> NHƯ L.

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85780
 03/09/2019NHƯ L.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
NHƯ L...
Tặng HD (họa thơ )

Chc mừng em tm thng ba
Nỗi ring thầm kn đn b ước mơ
Đm xun ngy ngất hồn thơ
Trăng du xun ngắm nng thơ tự tnh ?

Gi xun thoang thoảng hương tnh
Thả hồn trong mộng duyn mnh với ai
Tuyn quang rửng thẳm , Cọc vi
Phng khng gối chiếc , lấy ai bạn cng ?

Chuyện tnh đi lc ẩm ương
Gần nhau tranh ci , xa thương xt nhiều
Đố ai định nghĩa tnh yu...
Xun về em nhớ , em yu đợi người ?

Hội xun ai ht ...Người ơi
Mắt nai lng liếng ,lả lơi xun tnh
Anh nghe cho ht bn đnh...
Vu vơ lại nhớ chuyện tnh Nng thơ ?

Tnh yu , duyn phận ai ngờ
Đi khi c chuyện bất ngờ xảy ra
Chc em mng tm thng ba...
Tnh yu sẽ đến như l em mong ?

BẢO CHU


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network