Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> NGẠO CƯỜI

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85754
 02/21/2019NGẠO CƯỜI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
NGẠO CƯỜI

Không nỗi đau nào của riêng ai
Đơn côi lẻ bóng những đêm dài
Sẻ chia tâm sự , ôi t́nh bạn...
Lộng gió hồn thơ, nắng ban mai ?

Dĩ văng đau thương , bóng đêm dài
Cuộc đời dâu bể ,lắm chông gai
KIêu hănh ngạo cười , ḷng thanh thản...
Thêm mạnh bước đời , hướng tương lai !

BẢO CHÂU

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network