Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> BÀI THƠ TẶNG BẠN

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85750
 02/19/2019BÀI THƠ TẶNG BẠN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
BÀI THƠ TẶNG BẠN
CMSN Bùi Bảo 20-2-2018

CHÚC bạn xuân về , lại thêm xuân
MỪNG thanh niên trẻ , chửa thất tuần
SINH đất Hoa lư , nghề binh nghiệp...
NHẬT nguyệt tài trai , mộng thi nhân ?

BÙI tộc vẻ vang , lừng tên bạn
BẢO vệ non sông , khúc hành quân
VUI thú thanh tao , thơ xướng họa...
VẺ dáng thật thà , được ḷng dân !

HẠNH đức gương trong , hiếu với dân
PHÚC lộc trời cho , tính chuyên cần
NHƯ người anh cả , luôn độ lượng...
Ư nguyện chân thành , đắc nhân tâm !

AN nhàn b́nh tĩnh , vượt khó khăn
KHANG cường tráng kiện , gối săn gân
CÁT cứ Ninh B́nh , cờ lau ấy ...
TƯỜNG vẫn c̣n đây , bóng đoàn quân ?

Bài thơ tặng bạn , chúc thêm xuân
Chung một chiến hào , ta hành quân
Ǵn giữ màu cờ sao Tổ quốc...
Mơ hát dưới cờ , khúc Đoàn quân !

BẢO CHÂU


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network