Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> CHÀO XUÂN MẬU TUẤT

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85747
 02/18/2019CHÀO XUÂN MẬU TUẤT
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CHÀO XUÂN MẬU TUẤT

Bài thơ em chứa chan hy vọng Mậu tuất xuân cuộc sống tương lai
Sắc hoa tươi thắm Đào Mai Dựng xây đất nước bên ai thắm t́nh ?

Bao nhiêu năm ḥa b́nh đất nước
Bao mẹ già thầm ước thăm con
Hy sinh v́ nước v́ non
Máu xương ngă xuống , anh c̣n nơi đâu ?

Em có thấu nôi đau ḷng mẹ'
Bao mùa xuân nhỏ lệ khóc thầm
Căm thù bè lũ ngoại xâm
Sẵn sàng cảnh giác dă tâm bá quyền !

Noi ông cha Hịch truyền Sát thát
Hội Diên hồng chí ngất biển Đông
Việt nam trên dưới một ḷng
Ḥa b́nh nhân loại thành đồng Ase an !

Chào xuân mới đă sang năm mới
Cùng Ase an phấn khởi đồng tâm
Kết đoàn chung sức toàn dân
Dựng xây Tổ quốc muôn năm hùng cường !

BẢO CHÂU


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network