Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> Quảng Ngi ma mưa lũ

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ngothuyvy
 member

 ID 83268
 12/14/2016Quảng Ngi ma mưa lũ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
FB_IMG_14817733068897e366.jpg

src="https://uphinhnhanh.com/images/2016/12/15/FB_IMG_1481773306889349e3.jpg" alt="FB_IMG_1481773306889349e3.jpg" border="0">

FB_IMG_148177673661566278.jpgFB_IMG_148178508989144826.jpg

Xứ Quảng ma mưa lũ
Nước ngập cc phố phường
Trời giăng đầy my xm
Thương thương qu đi thi


Thy Vy

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network