Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> Don't be strange to me. c một kiểu nhạc đấy

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 soluuhuong1
 member

 ID 62271
 07/30/2010Don't be strange to me. c một kiểu nhạc đấy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
http://blog.yahoo.com/_K6RKAPH2IAYLB3TXV5TZKPNK74/articles/164243TỪ ĐY: http://blog.yahoo.com/_FZUPQMNLUXS7UL3RBB2GZHMMYM/articles/220653


DEMO :http://y1n9.iblogger.org/
http://y1n9.totalh.com/ntc/
http://avira.iblogger.org/
http://avira.totalh.com/Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 ngothuyvy
 member

 REF: 555432
 07/30/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hay nhưng hiểu khng thot hết nghi,chủ nh dịch sang tiếng Việt cho thưởng thức với nh,hihi.ngothuyvy.

 

 soluuhuong1
 member

 REF: 555436
 07/30/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cảm ơn Bạn Ngothuyvy gh thăm nghen, bi thơ ny Sở đang lm dở, vẫn chưa xong, để chiều nay mần xong đoạn cuối rồi Sở mới dịch sang tiếng Việt, Chc bạn an vui hạnh phc.


 

 binhminh01
 member

 REF: 555444
 07/30/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

"Don't strange..." nghĩa l g hả???


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 555476
 07/31/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cảm ơn cu hỏi của bạn Binhminh01 nghen hehehe
Viết như vậy l sai phạm, sửa như vầy mới đng

Search you online. Search you on web
You hide offline. You hide feedback

Why avoid my love, give up contact
Don't be a stranger, make thing be lost


vit đầy đủ: Don't be a stranger to me,
nghĩa l : xin đừng l người xa lạ với ti.

Chc bạn an vui nghen.


 

 tranduchoa340
 member

 REF: 555524
 07/31/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
"Tm đu, tm đu đy sao khng thấy em trn mạng,
Hay em đ lỡ vội qun "blog" ra đi mất rồi?"

TDH dựa vo bi thơ của anh Sở mới tạm c được cu trn.

Chc cho anh Sở sng tc ra những vần thơ tiếng Anh để đời.

Trần Đức-Ho


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 555533
 07/31/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tm em khắp nơi. Mong em kết nối
Em ẩn hiển thị. Em trnh trả lời

Đừng trnh tnh anh, đừng xo lin lạc
Sao xa lnh anh, sao đnh mất mt

Anh cảm nhận tri tim em đang khc
bởi em khng thể cuỡng lại yu thương
khng thể thay đổi đường tnh pha trước
khng thể xa nha thế giới uyn ương


Cho mừng bạn Tranduchoa340 mnh tạm dịch như trn.
Cảm ơn gip đỡ chia sẻ, mnh rất vui. Chc bạn an vui. 

 soluuhuong1
 member

 REF: 555547
 07/31/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiBelong to me forever Baby love forever
(trong hai cu naỳ hổng biết dng cu no hay hơn)
Belong to love forever Baby ever and ever


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 555548
 07/31/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Search you online. Search you on web
You hide offline. You hide feedback

Don't avoid my love, give up contact
Why strange to me, make thing be lost

I can do feel crying inside your heart
You can't do help to stop that love
you can't do change the way love goes
you can't do clear the world in heart

Belong to love forever Baby ever and ever

Tm em khắp nơi. Mong em kết nối
Em ẩn hiển thị. Em trnh trả lời

Đừng trnh tnh anh, đừng xo lin lạc
Sao xa lnh anh, sao đnh mất mt

Anh cảm nhận tri tim em đang khc
bởi em khng thể cuỡng lại yu thương
khng thể thay đổi đường tnh pha trước
khng thể xa nha thế giới uyn ương

Mi l tnh anh em nh, yu nhau mi mi


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 555549
 07/31/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Search you online. Search you on web
You hide offline. You hide feedback

Don't avoid my love, give up contact
Why strange to me, make thing be lost

I can do feel the crying in your heart
You can't do help to stop that love
you can't do change the way love goes
you can't do clear the world in heart

Belong to love forever Baby ever and ever


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network