Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> MA THU

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 doimatyeuct
 member

 ID 55057
 08/19/2009MA THU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Ma thu,ma thu
Nắng vng kẽ l
Trời trong xanh qu
Gi đa xn xao

doimatyeuctAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 soluuhuong1
 member

 REF: 478825
 08/26/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cho bạn hiền,

Ma thu xao xuyến
nn nghing m đo
my gi th tho
tnh yu chợt đến

chc bạn vui vui hihih 

 doimatyeuct
 member

 REF: 478865
 08/26/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cm ơn bạn Soluuhuong1 đ gh thăm .Chc bạn lun mạnh giỏi an bnh .

Ti lun mong ma Thu
Dẫu l ma ly biệt
Tnh yu ti đ chết
Kể từ ngy em đi ...

doimatyeuct


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network