Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> DNG SNG

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 doimatyeuct
 member

 ID 43297
 07/02/2008DNG SNG
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Dng sng yn ả
Nặng giọt ph sa
Như lng mẹ bao la
Thng ngy bồi đắp

Dng sng chở nặng
K ức tuổi thơ
Con sng vỗ bờ
Dạc do cu ht

Đồng xanh bt ngt
La non trổ đng
Hoa sng đơm bng
Vầng trăng tỏa sng

Dng sng lấp long
Nước mt dịu dng
Bao chuyến đ ngang
Mi cho vỗ sng

Ta đi kiếm sống
Khắp nẻo trời xa
K ức khng nha
Dng sng qu mẹAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network