Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tự do >> MY HEART SAYS LOVING YOU

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 soluuhuong1
 member

 ID 61879
 07/14/2010MY HEART SAYS LOVING YOU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I never forget the great day
we were so close together in a poem
about the feeling of love
my heart shivered with close words
the words cried in tears poem
then my heart says loving youAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 soluuhuong1
 member

 REF: 552027
 07/14/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Sở mới tập lm thơ

Bi ny ni về tnh yu hehehe

mong cc bạn sửa lỗi văn phạm v lỗi chnh tả dm nghen.


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 552063
 07/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Anh nhớ mi ngy đẹp nhất trong đời
ta đến với nhau cng đam m bi thơ
bi thơ chan chứa cảm nhận tnh yu
tim anh rung động từng lời thiết tha
từng lời thổn thức dng thơ đẫm lệ
tri tim anh vang ln tiếng yu em


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 552066
 07/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


I never forget
the moment of happy experience
when you gave me that kiss online
Oh My God ... how I call it on
how I make it long and do it more
then my heart says loving you


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 552108
 07/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Anh nhớ mi khoảnh khắc tuyệt vời
khi em trao anh nụ hn online
i Cha ơi, lm sao diễn tả bằng lời
lm sao để cn hoi, để đuợc mi
tri tim anh vang ln tiếng yu em
 

 soluuhuong1
 member

 REF: 552123
 07/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiI never lost that feeling with you
on Valentine Day, thousand paper crane
you fold up for me a lucky love
that comes, seeing my happy smile
then my heart says loving you


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 552133
 07/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

cn mi trong anh cảm nhận về em
trong ngaỳ lễ tnh nhn, ngn hạc giấy
em gấp tặng anh một tnh yu may mắn
đến với anh, trao anh nụ cuời hạnh phc
nghe tri tim anh ht khc yu thương.


I never lost that feeling with you
on Valentine Day, thousand paper crane
you fold up for me a lucky love
that comes, seeing my happy smile
hearing my heart says loving you


 

 soluuhuong1
 member

 REF: 552143
 07/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

A man owned a restaurant on a busy road and served from morning until night until a new highway was built close by and people no longer traveled on the road. The man became poor because he had very few customers because of the new highway. One day, a stranger came in the restaurant with no money for the food, but the man served him generously anyway. To thank him, the stranger folded a napkin into the shape of a crane and gave it to the man. He told him that with clapping, the crane will come to life and dance. The stranger was right and the dancing crane brought business to the restaurant once again. Months later, the stranger came back to the restaurant, said nothing, and started to play the flute. The sound of the flute made the crane dance and once the stranger was done playing, he climbed on the cranes back and flew away. The story of the paper crane and the stranger kept the restaurant alive and busy. The restaurant even took the name The Paper Crane

(sưu tầm)


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network