Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ qu hương >> Que^ to^i ngo^. la('m ai oi

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 ngocmy
 member

 ID 1525
 12/15/2003Que^ to^i ngo^. la('m ai oi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Que toi ngo^. lam ai oi
Khong ho.c cung duoc lam quan lam thay
que toi co lam quan thay
mieng thi dao duc long thi soai lang

Que toi dep lam ai oi
Thang dot lam tru*o*~ng thang ngu cha'nh toa`
Que toi la. nhat tren doi
Mot lu~ tho^'i nat cu*o*~i da^`u da^n to^iAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 VietQueToi
 member

 REF: 30188
 12/24/2003

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hinh nhu ban co noi tam hay la mot su dau kho nao cua mot thoi da qua phai khong vay?

 

 ngocmy
 member

 REF: 30189
 12/27/2003

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Dear vietquetoi,
ban co biet hien tai tren que huong minh dang bi mot lu dot nat va ngu ngoc nam quyen khong?
ban co biet la chung dang ban nuoc khong?
ban co biet la chung no dang cat dat cho tui trung Quoc khong?
neu ban biet thi xin ban hay vung len de lat do mot lu bu nhin` dang cha dap nhan quyen tai tren que huong minh.
xin cam on ban.


 

 VietQueToi
 member

 REF: 30192
 12/27/2003

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xin loi ban, minh cung nhu ban dang song o ngoai vn

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network