Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> RT RƯỢU VO THƠ

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 hansypoet
 member

 ID 85936
 07/17/2019RT RƯỢU VO THƠ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
.
Ny Em, rt rượu vo thơ
Để cho xun lại đi bờ yu thương
Để hoa cải vẫn thơm vng
Để con chim so ht vang chuyện mnh.

Ny Em, rượu rt vo tnh
Cho thơm mi mắt, cho xinh nụ hồng
Cho ngời tim mọng trong ngần
ng Tơ b Nguyệt dệt phần mai sau.

Ny Em, rượu rt trầu cau
Đượm nồng chăn gối, quyến nhau suốt đời
Được tim trỗi khc giao lời
Ma thương ấm dịu, chơi vơi cả lng.

Ny Em, thơ rượu vợ chồng
Bền duyn tương ngộ, tm đồng xe tơ
Ny Em rt rượu vo thơ
Cho hai thnh một, ngu ngơ thuở no

HANSY

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network