Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thắc mắc, góp ư >> Kêu gọi làm theo ư kiển của đảng

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tuatethy
 member

 ID 86321
 09/26/2020Kêu gọi làm theo ư kiển của đảng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Hôm nay Nguyên Khôi Hoàng Tuấn, đă thực thi nguyện vọng, và kêu gọi tất cả mọi người VN trên trên thể giới làm theo yêu cầu của đảng,

Nhưng thương thay cho đảng ta, đă nuôi một một lũ ngáo đá mà được đảng, nhà nước công sản, lấy thuế của người dân, để trả lương,ăn lời hửa hẹn,
Vậy mấy người được ăn lương của đảng phát, th́ gọi là phán động chống lại đảng và nhân dân( v́ nhà nước công sản lúc nào nói cũng kèm theo 2 chữ NHÂN DÂN cho sooang,
nhưng thật sự người dân thường không bao giờ có tiếng nói trong đảm chính quyên, nhà nước cộng sản nầy,
V́ sao, mọi người dân lương thiện điều biết quả rồi,v́ nhà nước nầy là của đảm công an trị, c̣ng sô 8 luôn cận kề),

Đó (đúng là một lũ ăn cháo đá bát),c̣n lên án hai ông truyên truyền đọc bảo của đảng ta dùm cho; để mở tầm mắt cho những kể đui mù từ trước gị, tin theo vào đảng
Ư quyên tim theo ǵ ta?Girl in a jacket quên rồi nhớ được nói ra cho nghe

pỏtay vởi cái lũ v́ ham tiền, mà thành đui mù truyền kiếp nầy
Vậy th́ ai là được dán cái mác là (phán động),
(Theo nghĩa bóng của 2 chữ PHÁN ĐỘNG là
Được đật tên cho những kẻ bán Tổ Quốc, Đất Nước,hai dân,làm tay sai cho giặc,Và được vinh hạn nhận lănh 2 chữ PHÁN ĐỘNG,cho đến đời con, cháu chắt, chút chit ǵ ǵ c̣n vẫn được hưởng nhận 2 chữ PHÁN ĐỘNG nầy,),
Có đúng không, và có ai phản đổi không?

Mời bà con xem videoGirl in a jacket
Thật sự bạn sẽ thấy tôi là kẻ luôn lật mặt
bạn hảy nh́n rơ vào mặt tôi nhé

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tuatethy
 member

 REF: 724406
 09/27/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


22/09: Đảng CS Muốn Lấy Ư Kiến Dân cho Đại Hội 13 & Muốn Việt Nam Có Triết Gia Tầm Cỡ Để làm Ǵ ?
Girl in a jacket


Mời bà con xem videoCoronavirus
Girl in a jacket

Người đàn ông nầy trèo lên tường bệnh viện và theo dơi mẹ ḿnh cả ngày lẫn đêm cho đến khi bà chết v́ Covid-19, v́ bệnh viên cẩm người thân vào thăm chăm sóc bệnh nhân 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network