Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thắc mắc, gp >> Tại sao ? Ci topic của ti ?

 Bấm vo đy để gp kiến

 phamkhanh06
 member

 ID 56374
 10/11/2009Tại sao ? Ci topic của ti ?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Tại sao ?
bi ht do ưng Hong Phc ca


Tại sao em lại chia tay
Tại sao ?
Chỉ biết một mnh em thi
Tại sao ?
Anh muốn biết lm g ?

Tạm biệt em nh ! Co em !
Chc mọi người vui vẻ -
một tuần lm việc mới
thnh cng v thắng lợi !


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 phamkhanh06
 member

 REF: 491429
 10/17/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Rất lu
Khnh Trn

A hỡi thng ngy xa qu nhỉ!
Một ma thu đến một niềm đau
Người xưa xa cch đến bao lu?
Đi dng thơ cũ lệ rưng sầu...
Ngy: Oct 11 2009 - 18:18:08
Huyền Trn


Em đ về rồi - đỡ nhớ mong
Vui thay : đ c bế v bồng ?
Chuyện tnh sơn cước sao yn ắng
Lặng lặng rừng thing chẳng bận lng !
Ngy: Oct 11 2009 - 18:31:37
QKhnh


Rất xa
 

 phamkhanh06
 member

 REF: 491892
 10/19/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thu thập đồng hồ
 

 phamkhanh06
 member

 REF: 492017
 10/19/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai那醉美沉柔的月,照亮心中的烏業,有段迷離的非化,因柔月,而造就了溫恬的人生。

玄音祝福好友們
平安快樂
天天開心 

 tiger84
 member

 REF: 492051
 10/19/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ch PhamKhanh lm hnh đẹp lắm .......nhưng hnh như Tiger thấy ch c vẽ kg wan tm đến những lời học hỏi của cc bạn đang thn phục ch ....t ra tối thiểu của php lịch sự th cũng phải wellcome những ai vo thăm topic của mnh .....cho d Tiger đang học hỏi ở ch th cũng vẫn học những ci tốt v những ci đẹp của ch ....mong ch vui khoẽ v chỉ dẫn những ci hay v đẹp để duy tr cho thế hệ sau .....chc ch PhamKhanh trọn vẹn niềm vui nhen

 

 phamkhanh06
 member

 REF: 492055
 10/19/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh Tiger34 yu qu
Khnh n

Anh ơi
Khoan vội bực mnh
Chng ta cng học
mau mau rinh va
Va rồi ta vọc ta lia
Cho qun ngy thng vỗ về thn ta


Đang lang thang
rnh m
chm chỉa anh ạ !
Nhiều khi thất lễ với mọi người !
Mong hảo hảo thứ lỗi hỉ !
QKhnh


Xa xỉa


Cng ty chm chỉa trch nhiệm hết hơi viết tắt l : CTCCTNHH


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 492336
 10/21/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Việc lm chm hết mất cng chm


C g đu khng anh ?


Cứ đi loanh quanh lượm lặt


Cho mau đầy ti tham


Những kiến thức nhn gian
Đem về lm bảo bối !http://yuch116.elogin.co.kr/Movie80421.swf


lm ring của ring mnhhttp://yuch116.com.ne.kr/cf035.swf


http://user.chol.com/~jjm580147%20/aa01/20060402.swf


http://seubi.woweb.net/swish/yunjin/yunjin_poembook.swf


http://files.thinkpool.com/files/mini/2008/05/20/niyee_niyee_00932.swf


http://files.thinkpool.com/files/mini/2008/04/11/niyee_niyee_0072.swf


http://files.thinkpool.com/files/mini/2008/03/17/niyee_niyee_0053.swf


http://niyee36.wo.to/swish(1)/Niyee-0072.swf


http://files.thinkpool.com/files/mini/2008/05/06/niyee_niyee_0075.swf


http://my.dreamwiz.com/jg8402/7711.swf


http://files.thinkpool.com/files/mini/2008/03/20/niyee_niyee_00561.swf


http://mini-files.thinkpool.com/files/mini/2008/01/01/niyee_0003[2].swf


http://niyee5.com.ne.kr/swish(6)/Niyee_0109.swf


http://cafe.joins.com/cafefile/s/e/secret088/hl(0).swfhttp://myfile.hanafos.com/~mip1040/kk-4.swf


http://my.dreamwiz.com/chmek/swish/7701.swf


http://niyee5.com.ne.kr/swish(6)/Niyee_0099.swf


http://boaee1.net/letter/letter422.swf


http://mini-files.thinkpool.com/files/mini/2008/01/10/niyee_0009[2].swf


http://niyee5.com.ne.kr/swish(6)/Niyee_0034.swf


http://mini-files.thinkpool.com/files/mini/2008/01/06/niyee_0005.swf


http://niyee36.wo.to/swish(1)/Niyee-0041.swf


http://niyee5.com.ne.kr/swish(3)/niyee-1185.swf


http://niyee5.com.ne.kr/swish(6)/Niyee_0060.swf


http://niyee36.wo.to/swish(1)/Niyee-0070.swf

]


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 492665
 10/22/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Em vẫn đa anh sao kho thế
Phamkhanh06

Để những ngy xa , lun nhớ về nhau
Trải qua ngy thng biệt nhau
M mnh thấy lại ấm giu tnh ta


Vui trong buổi nhớ chiều ta
Hai tm hồn lắng đậm đ sắc duyn
QKhnh


Nhớ nhau hơn ! 

 phamkhanh06
 member

 REF: 492675
 10/22/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 phamkhanh06
 member

 REF: 492678
 10/22/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

      

 


  


 


 
 

 phamkhanh06
 member

 REF: 495180
 11/01/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

XEM GIỜ


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 495445
 11/02/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Caf một mnh
Phamkhanh06

Em ơi caf
Caf một mnh
Sao buồn thế ?

Đời ơi sao lặng như tờ
Để ti ngơ ngẩn thẩn thờ caf !
QKhnh


caf một mnh
 

 phamkhanh06
 member

 REF: 495762
 11/04/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
v 

 phamkhanh06
 member

 REF: 495767
 11/04/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


http://img156.imageshack.us/img156/3092/20080408144139675001tn7.swf


http://img132.imageshack.us/img132/2561/20080408144139281831hy8.swf


http://img156.imageshack.us/img156/1291/20080408144139588141eg5.swf


http://img156.imageshack.us/img156/9214/20080408144139274591el7.swf


http://img156.imageshack.us/img156/3634/2008040814413951441xe4.swf


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 495774
 11/04/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một ố cảnh đẹp lm trang tr - ai thch lấy ảnh no xin lc chuột phải vo n lấy lin m xi .
下一張(熱鍵:c)Phamkhanh06 sưu tầm giới thiệu

 

 phamkhanh06
 member

 REF: 495784
 11/04/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 495807
 11/04/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 496714
 11/08/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 497221
 11/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 497247
 11/10/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

  

 phamkhanh06
 member

 REF: 497458
 11/11/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

  

 phamkhanh06
 member

 REF: 497489
 11/11/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

  

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network