Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thng bo >> Những chuyện rng rợn đ v đang xảy ra tại Việt Nam

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 tuantran1950
 member

 ID 85898
 05/28/2019Những chuyện rng rợn đ v đang xảy ra tại Việt Nam
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienhttps://www.vietbf.com/forum/showthread.php?p=3645549


1) HIỆN GIỜ Đ C 30 TRIỆU DN TRUNG CỘNG (TC) VO VN TRONG 28 NĂM QUA, HỌ CN ĐANG TIẾP TỤC VO 1 TRIỆU NGƯỜI MỖI THNG, V CẢ 7 CỬA BIN GIỚI ĐẢ MỞ, HỌ LI XE QUA THOẢI MI 24/24.

2) CỘNG SẢN ĐẢ THAY BC SĨ TC VO NHIỀU BỆNH VIỆN TẠI VN, CHUẨN BỊ LẤY NỘI TẠNG DN VN.

3) DN TC Đ THAY ĐỒ LNH CHẠY XE TRN LAN KHẮP H NỘI RỒI

4) CỘNG SẢN NGHE THEO LỜI TC BẮT 10 TRIỆU THANH NIN VN TỪ 16-40 TUỔI VO QUN ĐỘI ĐỂ LM BIA ĐỞ ĐẠN CHO TC MỘT KHI CHIẾN TRANH TẠI BIỂN ĐNG GIỮA MỸ-TRUNG BẮT ĐẦU.

5) TNH TRẠNG SN LI Đ LAN KHẮP VN, THẬM CH NGUỒN NƯỚC CŨNG C SN

6) TC ĐEM CẢ NGN TẤN MA TU VO VN ĐỂ HUỶ HOẠI TUỔI TRẺ VN (THẬM CH TRONG TR SỮA RẤT HẠI ĐẾN NỘI TẠNG)

7).......

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network