Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thng bo >> Cu Trọng bị đ̣t quỵ ?

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85836
 04/15/2019Cu Trọng bị đ̣t quỵ ?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722579
 05/17/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thịt hng Bưởi ? 

 tuatethy
 member

 REF: 722587
 05/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ổng chết chưa?

Hay vẫnvẫn mang một bn n treo lơ lững!,
Trng ổng vẫn cn sống,
Vẫn biết suy nghĩ,
Nhưng ổng hết bị L,
M tử chi như thực vậnt vậy
ng l gio sư,
Th lc đ thực vật cn rung theo gi,
Cn tử chi người ngợm ổng khng cn triệm cảm,
chỉ biết ăn, ngủ, ngy, ỉa, đi,
V đầu ốc hết L


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2022 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network