Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

1  2  3  4  5  6 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 tuantran1950
 member

 REF: 724223
 07/19/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Ni m khng đưa ra bằng chứng bo ch thế giới ca ngợi VN.
VN giỏi thế m thế giới qua Đi Loan hoc hỏi cch phng chống, trị liệu virus, khng thấy ai qua VN hoc tập, why ?


 

 tuantran1950
 member

 REF: 724218
 07/16/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 tuantran1950
 member

 REF: 724214
 07/14/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Chẳng qua Đảng ta t vẽ cho đẹp m.


 

 tuantran1950
 member

 REF: 724201
 07/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Phim Bệnh Nhn Người Anh Dịch Vũ Hn ,Khng Thnh Cng Đảng Ta Tro trở V Tuyn Truyền 

 tuantran1950
 member

 REF: 724185
 07/06/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Đừng nghe................ m hy nhn................


 

 tuantran1950
 member

 REF: 724126
 06/11/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Chế độ xhcn tạo ra con người xhcn, con người xhcn đi tới đu cũng c hnh động xhcn
XHCN : xấu hổ cả nước.


 

 tuantran1950
 member

 REF: 724119
 06/08/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Cảnh st Chicago xc nhận DHS Việt hi của bị chủ bắn gục tại King Nail & Spa


https://vietstarusa.com/canh-sat-chicago-xac-nhan-dhs-viet-hoi-cua-bi-chu-ban-guc-tai-king-nail-spa-d35971.html


 

 tuantran1950
 member

 REF: 724118
 06/08/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Đồ tu dn nhản VN th sao ? ai kiểm sot ?


 

 tuantran1950
 member

 REF: 724058
 05/21/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Chiến thắng đ l chiến thắng của đảng cướp.
Đời cha cướp chnh quyền, đời con cướp đất, cướp ti sản quốc gia, đời chu bn nước cho Trung Cộng.


 

 tuantran1950
 member

 REF: 724053
 05/20/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Cộng sản độc đảng lm g c ha hợp dn tộc.
Cũng v ha hợp dn tộc m cc đảng phi Ha hảo, Cao Đi, VN quốc dn đảng, nhm viết văn Tự Lực Văn Đon .... đều bị CS diệt.


 

 tuantran1950
 member

 REF: 723829
 04/09/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Kiện Trung Cộng ln Lien Hiep Quốc,
viết bằng tiếng Việt, khng ai k tn.
Coi từ pht 24:00
 

 tuantran1950
 member

 REF: 723811
 04/07/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 tuantran1950
 member

 REF: 723728
 03/19/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Cộng Sản lm g c sĩ diện


 

 tuantran1950
 member

 REF: 723659
 03/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Đặc biệt ni về bệnh nhn 21, coi từ pht thứ 20:30

 

 tuantran1950
 member

 REF: 723654
 03/11/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U[email protected] qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l