Sponsored links


 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DIỄN ĐN VIETNAMSINGLE.COM


Chng ti c quyền khước bỏ bi viết, nick, hoặc chủ đề sẽ khng được ln trang nhất của những bi viết khng hợp lệ, quy phạm diễn đn thuộc một trong cc trường hợp sau:

  1. Khng được hăm doạ, phỉ bng, hnh hạ, sch nhiễu, rnh rập hay hnh động no khc m vi phạm quyền php qui cuả người khc.

  2. Khng được ni xấu, ni tục, cng kch, xc phạm đời tư, danh dự nhn phẩm của thnh vin.

  3. Khng được copy Email hoặc Pm c nhn đăng ln diễn đn.

  4. Bi viết khng c nội dung Spam, quảng co, email, website hoặc điện thoại.

  5. Khng được xc phạm tn gio, dn tộc, hoặc những bi viết lin quan đến chnh trị.

  6. Khng được đăng video hoặc hnh ảnh hoặc link phạm vo điều 1 đến điều 5. V khng được đăng video, nhạc tự khởi động.

  7. Những bi viết theo dạng HTML nếu ảnh hưởng đến diễn đn th chng ti ginh quyền xử l.

  8. Khng được đăng bi sưu tầm qu 3 trang.

Bạn cam đoan rằng đ đồng v chấp nhận những điều lệ đ nu ra (Vietnamese - English)
 

        

  
 

 

 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l

 

E