Advertisements

Vietnam Single Network - tim ban bon phuong - FREE Dating Services


 

 
About Me:
Xin chào Tôi dễ nh́n, trên trung b́nh trên mọi phương diện. Tôi muốn t́m một nửa yêu thương của ḿnh, tánh lương thiện, dễ thông cảm, vui ve, hơi nhạy cảm, thuỷ chung trong t́nh yêu, ghét bị lường gạt, thích Du lịch, đọc sách, trồng hoa, yêu gia đ́nh, dễ hoà đồng, thân thiện
Looking:

Làm
quen -Email >> anlanh99

Sponsored linkscontent
Sponsored links