Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: chiennyphu
ID:
407046

Date ngày Ghi Danh 1/9/2019 12:03:36 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1969
City TP new york NY
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 6 Inches (198 cm)
Weight Nặng 205 lbs (94 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn MA/MS/MBA
Occupation NN trading
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu loving, caring, gentle, not perfect, intelligent and hard working
Looking T́m caring, loving, hard working and ready for a serious relationship
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links