Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: yudiandro
ID:
406974

Date ngày Ghi Danh 11/11/2018 4:38:50 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1980
City TP Jakarta 
Country Nước ID
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm)
Weight Nặng 120 lbs (55 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN Self employee
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Hello
Looking T́m Willing to marry me and living in my country
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links