Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: vanhao65
ID:
406804

Date ngày Ghi Danh 8/12/2018 8:52:33 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Separated
Year Năm Sinh 1965
City TP Sài g̣n Saigon
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 140 lbs (64 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN Nhân viên
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Trung thực, giản dị, yêu thích thể thao
Looking T́m Phụ nữ hạp tuổi, huớng tới tuơng lai
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links