Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: willy432
ID:
406683

Date ngày Ghi Danh 6/11/2018 10:58:44 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1968
City TP San jose CA
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 2 Inches (188 cm)
Weight Nặng 190 lbs (87 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN Engineering
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I'm passionate about life, music enthusiast, family oriented and cheerful
Looking T́m be herself
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links