Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: feradson
ID:
406427

Date ngày Ghi Danh 3/1/2018 5:03:42 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1969
City TP Skona 
Country Nước SE
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm)
Weight Nặng 175 lbs (80 kg)
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn MA/MS/MBA
Occupation NN Teacher
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I am normal person like read book and respect the women.. No like many friends. Easy man..
Looking T́m I looking for true women no any problem if she single mum .. Important she respect and honest.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links