Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: jimmynguyen503
ID:
406424

Date ngày Ghi Danh 2/27/2018 3:31:21 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1977
City TP portland OR
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm)
Weight Nặng 145 lbs (66 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN cong nhan
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu doc than vui tanh,hien that tha,hieu chuyen,cv kha on dinh,
Looking T́m tim ban gai dethuong,hien that tha wen lau dai
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links