Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: zhang1975
ID:
406407

Date ngày Ghi Danh 2/11/2018 2:10:10 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1975
City TP Shenzhen 
Country Nước CN
Height Cao 5 Feet 0 Inches (152 cm)
Weight Nặng 165 lbs (75 kg)
Religion Tôn Giáo I Will tell you later
Education Học-Vấn I Will Tell you later
Occupation NN Engineer
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu i am a humble man
Looking T́m loving, caring, understanding, truthful and sincere woman
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links