Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: chyquadripharm
ID:
406401

Date ngày Ghi Danh 2/8/2018 1:39:34 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1987
City TP Lagos 
Country Nước NG
Height Cao 4 Feet 10 Inches (147 cm)
Weight Nặng 145 lbs (66 kg)
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN Music Artist
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Am kind and caring
Looking T́m Yes
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links