Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: jjcool
ID:
405272

Date ngày Ghi Danh 12/28/2017 9:12:25 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1960
City TP Atlanta  GA
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 2 Inches (188 cm)
Weight Nặng 170 lbs (78 kg)
Religion Tôn Giáo I Will tell you later
Education Học-Vấn PhD/Post doctorate
Occupation NN Doctor
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I am simple and easy going.
Looking T́m Some i can all mine. We are not perfect but if we can compromise, then we can be together.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links