Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: nhatramnguyen
ID:
405262

Date ngày Ghi Danh 12/25/2017 5:44:21 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1979
City TP saigon 
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 0 Inches (152 cm)
Weight Nặng 110 lbs (50 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN working
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Honest,fun, gentle
Looking T́m Honest,gentle
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links