Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: zimcolee
ID:
405251

Date ngày Ghi Danh 12/21/2017 1:44:14 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1970
City TP tampa FL
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 2 Inches (188 cm)
Weight Nặng 175 lbs (80 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn MA/MS/MBA
Occupation NN geologist and gold miner
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I am just a simple Vietnamese man,
Looking T́m a simple family oriented woman
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links