Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: zoomer2801
ID:
405220

Date ngày Ghi Danh 12/12/2017 4:33:09 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1977
City TP ho chi minh 
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm)
Weight Nặng 150 lbs (69 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn High School graduate
Occupation NN nghanh kim hoàn
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Light smoker
About me Giới thiệu Hiền và sống thật ḷng.cuộc sống ổn định.
Looking T́m Bạn nử tṛn trịa, mủm mỉm, dẻ thương hihi.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links