Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: yauacom
ID:
405144

Date ngày Ghi Danh 11/16/2017 11:28:20 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1987
City TP everett WA
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 130 lbs (59 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN machinist
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu biết quan tâm, yêu thương
Looking T́m biết nấu ăn, hiền lành, ngoại h́nh ưa nh́n
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links