Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: manyoung1
ID:
405135

Date ngày Ghi Danh 11/14/2017 11:51:54 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1962
City TP new jersey  NJ
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 2 Inches (188 cm)
Weight Nặng 180 lbs (82 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn PhD/Post doctorate
Occupation NN navigational officer
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu am a simple and gentle man who is looking for my better half
Looking T́m a woman who is understanding and caring
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links