Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: loanntt2
ID:
404969

Date ngày Ghi Danh 10/6/2017 11:11:45 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1986
City TP Sai gon Saigon
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 2 Inches (157 cm)
Weight Nặng 105 lbs (48 kg)
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn I Will Tell you later
Occupation NN Worker
Drinking Uống Rượu I will tell you later
Smoking Hút thuốc I will tell you later
About me Giới thiệu Honest, logical, challenge, believer.
Looking T́m Nice to meet you
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links