Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: ugopeters
ID:
404894

Date ngày Ghi Danh 9/17/2017 6:09:54 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1973
City TP abuja 
Country Nước NG
Height Cao 6 Feet 0 Inches (183 cm)
Weight Nặng 145 lbs (66 kg)
Religion Tôn Giáo I Will tell you later
Education Học-Vấn Others
Occupation NN military
Drinking Uống Rượu I will tell you later
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu fine man
Looking T́m looking for a good woman
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links