Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: himing86
ID:
404803

Date ngày Ghi Danh 8/19/2017 9:16:00 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1986
City TP HCMC 
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 2 Inches (157 cm)
Weight Nặng 100 lbs (46 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn AA (2 years college)
Occupation NN Admin officer
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I am a simple and normal girl. Music is my friend. I like spending time with my family and friends
Looking T́m Simple and kind
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links