Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: khanhhong
ID:
404766

Date ngày Ghi Danh 8/8/2017 9:55:12 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1958
City TP Belgique 
Country Nước BE
Height Cao 4 Feet 10 Inches (147 cm)
Weight Nặng 90 lbs (41 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn AA (2 years college)
Occupation NN Emploi
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu 50 tuố, hien,vui tanh'hay cuoi giön.
Looking T́m T́m ban cùng nhau chia xe bùôn vui trong nhüng ngày cuôí ...
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links