Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: khanhhong
ID:
404766

Date ngày Ghi Danh 8/8/2017 9:55:12 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1958
City TP Bruxelles 
Country Nước BE
Height Cao 4 Feet 10 Inches (147 cm)
Weight Nặng 90 lbs (41 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn AA (2 years college)
Occupation NN Emploi
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Je suis comme je suis : petite taille et pas jeune seul point positif c'est que je suis très très gentil et droit et toujours bon humeur
Looking T́m T́m ban cùng nhau chia xe bùôn vui trong nhüng ngày cuôí ...
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên