Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: huutrinon2017
ID:
404682

Date ngày Ghi Danh 7/22/2017 4:43:06 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1916
City TP saigon 
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 0 Inches (152 cm)
Weight Nặng 110 lbs (50 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn Others
Occupation NN Phó tiến sĩ + Phó Giáo sư
Drinking Uống Rượu Heavy Drinker
Smoking Hút thuốc Heavy Smoker
About me Giới thiệu Em đẹp trai, em nhà giàu, em học giỏi,...em đủ thứ... À wên, em khg fải 'gay', giới tính là nam (nhưng type lộn,khg sửa được), rất mong các thành viên 'nam'(gay and not...) thông cảm cho em,khi gợi ư muốn làm wen với, và t́m kiếm partner để...sinh hoạt ! Em nà ńnh ông,con chai, khg tin hỏi thử band mấy bà 8 NCD đi... Xin hết...
Looking T́m Ai cũng kiếm hết...trừ thi sĩ và bác sĩ (dơm) !!!
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links