Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: abby123
ID:
404393

Date ngày Ghi Danh 5/15/2017 11:16:08 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Separated
Year Năm Sinh 1987
City TP zhenghzou 
Country Nước CN
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 110 lbs (50 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN clerk
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Gentle and friendly,Like to make friends
Looking T́m kind,gentle.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links