Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: annenguyen
ID:
404092

Date ngày Ghi Danh 3/17/2017 11:43:47 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1969
City TP SAN JOSE CA
Country Nước US
Height Cao 4 Feet 10 Inches (147 cm)
Weight Nặng 125 lbs (57 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN Nursing Home
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu TIM BAN THẬT LONG YEU NHAU , TOI MUỐN TIM NGƯỜI HIỆN , VUI VE, TAM SU , NẾU ĐƯỢC THI TIỀN XA HON
Looking T́m DE THƯỜNG , HIỆN LAN , VUI VE
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links