Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: sunflower8819
ID:
404069

Date ngày Ghi Danh 3/13/2017 8:57:50 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1987
City TP Ho Chi Minh 
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 105 lbs (48 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN Staff
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Let go, will arrive.
Looking T́m Let find, will see.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links