Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: jamescolman333
ID:
404047

Date ngày Ghi Danh 3/9/2017 9:30:21 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1976
City TP philadelphia AL
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm)
Weight Nặng 155 lbs (71 kg)
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn MA/MS/MBA
Occupation NN engineer
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu i'm a good guy with a whole lot of good sense of humor,i'm very hard working and focused, i believe in the future more than the past.
Looking T́m i need a caring and good lady with a good sense of humor, loving, productive and family oriented .
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links