Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: peterson
ID:
404035

Date ngày Ghi Danh 3/7/2017 11:21:59 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1974
City TP Chicago AL
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 6 Inches (198 cm)
Weight Nặng 180 lbs (82 kg)
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn PhD/Post doctorate
Occupation NN Supervisor
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Tôi không muốn vẻ đẹp bên ngoài của một phụ nữ tất cả tôi cần là vẻ đẹp bên trong bởi v́ nó là bên trong của một người phụ nữ sẽ cho thấy t́nh yêu, chăm sóc và nhân vật
Looking T́m I don't want outer beauty of a woman all i need is inner beauty because it is the inside of a woman that will show love, care and characters
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links