Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: tshadowehh
ID:
398860

Date ngày Ghi Danh 12/10/2015 3:24:31 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1983
City TP 93906 
Country Nước US
Height Cao 4 Feet 8 Inches (142 cm)
Weight Nặng 115 lbs (52 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN student
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu i am a lady with a heart of love and i am God Fearing
Looking T́m and i am looking for a man that will be there for me morally and spiritually
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links