Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: tonylong
ID:
393821

Date ngày Ghi Danh 1/16/2015 2:36:47 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1975
City TP Saigon 
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm)
Weight Nặng 175 lbs (80 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn High School graduate
Occupation NN Trainer in Gym
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Like sports,listen to music,nice,always listen,always understand.
Looking T́m Bạn gái chân t́nh,nếu được th́ tiến xa hơn
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links