Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet





Profile/Trang cá nhân
Username: nhigia
ID:
374900

Date ngày Ghi Danh 12/30/2012 10:56:29 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1977
City TP HCM 
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm)
Weight Nặng 140 lbs (64 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN KS
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Light smoker
About me Giới thiệu Hiền như bột.
Looking T́m Dữ như bà chằn.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links