Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: anotherday
ID:
205443

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 2/17/2008 9:59:31 PM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced 
Year Năm Sinh 1978 
City TP Hanoi  
Country Nước Vietnam 
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm) 
Weight Nặng 115 lbs (52 kg) 
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn Some college 
Occupation NN staff 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I'm a sensitive and romantic guy but not impracticble. I'm not perfect and not find perfection .......... 
Looking T́m some one suit me...... 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network