Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Gi Từ Đ Lạt
by  Bi Ging


Ni nữa sao em, với lời lỡ dỡ
Đường ly lất chiều bay sương lổ đổ
Đứng bn trời em ở lại hm qua

Ngn thng ơi ở đ đn bng t
V giữ lại chuyện đời ta đi mất
Bước khc khuỷu trung ngn khe khc lc
Dặm mơ mng tăm tắp mấy m khơi

Li bay đi để ở lại bn người
Tơ vấn vt gi mu mời mọc n
Tay lẩy bẩy nu g xun bay biến
thiều quang! ln nước cũ tri mau

Em đi ln vi bắt mấy hương mu
Miền đất Thượng c mấy bờ hoa mọc
Xa biệt lắm mưa nguồn trn mi tc
Đ mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa

Buổi sớm hm buồn tinh t ai ngừa
Bn chn bước vơi tay bung kể lể

Trời với đất để lng em lạnh thế
Hoa hương ơi cn diễm lệ bao giờ
Những n tnh đầu liễu rũ lơ thơ
Cn hay mất trong trăng mờ khuya khoắt

Người xuống ni mang về đu c chắc
Những dịp về cn nữa ở mai sau ?

Dặm hồng vng ai đứng lại nhn nhau

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network