Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Sám hối
by  Bảo Cường


Phật ngồi yên lặng đó
Cao ngất một đài sen
Mênh mông màu biển Pháp
Độ chúng sanh qua đ̣
Xuyên suốt chín cơi trời
Nơi nơi mừng Pháp hội
Dâng lời kinh sám hối
Cầu thế âm cứu người
Đón mừng ngày Đản Sanh
Đấng Từ Tôn tại thế
Chánh pháp luôn sáng ngời
Xóa tan bao tội lỗi
Đuốc từ soi ngục tối
Sáng tỏa khắp mười phương
Ba ngàn muôn sắc thái
Đức Từ bi rạng ngời

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network